Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.
Lượt xem: 103
Ngày 20/12/2022 tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 10/6/2022 đã công bố Kết luận số 20/KL-TTr ngày 20/12/2022 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc. 

Chủ trì hội nghị công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra đã phát biểu thống nhất nội dung, chương trình hội nghị, chủ trì thảo luận, tham gia ý kiến tiếp thu nội dung Kết luận.

Sau khi nghe đồng chí trưởng đoàn Thanh tra thông qua Kết luận, đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp nhất trí cao với các nội dung trong Kết luận thanh tra, cam kết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo các nội dung đã chỉ ra trong kết luận. Đồng thời sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, khuyết điểm; tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra; Sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các phòng, ban chuyên môn của Huyện Sốp Cộp để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch tiến hành thanh tra, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng Kết luận thanh tra; xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung, tiến độ cụ thể, phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tập thể, cá nhân rõ ràng; đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng mà Kết luận đã chỉ ra.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Hình ảnh tại buổi công bố quyết định thanh tra

 

Tác giả: Bùi Việt Tùng, Phòng Thanh tra Kinh tế Thanh tra tỉnh