Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.
Lượt xem: 156

Ngày 10/10/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu Thanh tra tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn 2020 - 2021). Kết luận hội nghị công bố đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.