Công bố Quyết định thanh tra
Lượt xem: 1193

Ngày 21/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 20/01/2022 về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; công tác quản lý đầu tư xây dựng một số chương trình, dự án về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La làm chủ đầu tư;

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lê Huy Long - Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 25/11/2021.

Đồng chí Lê Huy Long - Phó Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt.

Trong quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. Đồng thời chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra. Chỉ đạo, phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

                                                 (Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)