Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 572
Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyêt. Ngày 05/01/2023, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Chủ trì Hội nghị, Ông Cao Xuân Hải, Phó chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn. Dự buổi công bố quyết định thanh tra. Về phía Đoàn thanh tra gồm có Ông Nguyễn Hữu Khoa, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Đoàn; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh văn phòng, Phó trưởng Đoàn và 09 thành viên Đoàn. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc sở, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các trường trung học phổ thông trực thuộc sở.

anh tin bai

(Toàn cảnh buổi công bố quyết định)

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh văn phòng, Phó trưởng Đoàn đã công bố toàn văn Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 02/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; việc quản lý, sử dụng ngân sách của sở và các đơn vị trực thuộc. Theo quyết định, nội dung thanh tra gồm: (1) Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; (2) quản lý, sử dụng ngân sách của sở và các đơn vị trực thuộc. Đối tượng thanh tra gồm: Sở và các đơn vị trường trung học phổ thông trực thuộc sở. Thời kỳ thanh tra: 2020, 2021, 2022 (Riêng công tác quản lý đầu tư xây dựng tính từ năm 2020 đến thời điểm quyết định thanh tra). Thời hạn thanh tra: không quá 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Nguyễn Hữu Khoa, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng đã công bố Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh văn phòng, Phó trưởng Đoàn đã công bố Quyết định của Chánh Thanh tra về việc cử Ông Lê Anh Xuân, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra giúp Chánh Thanh tra giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, đồng chí Trưởng đoàn thanh tra cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt; yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ, mục đích yêu cầu cuộc thanh tra; thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Đồng thời đề nghị Giám đốc sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra để thực hiện đầy đủ nội dung theo kế hoạch thanh tra.

Thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc sở nhất trí các nội dung trong quyết định, kế hoạch tiến hành thanh tra; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh tra./.

Lê Anh Tùng, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh