Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
Lượt xem: 222

Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề do Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La giao. Chiều ngày 02/01/2024 tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 20/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định về việc thanh tra chuyên đề về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

anh tin bai


Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh; các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 20/12/2023; cán bộ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 179/QĐ-TTr ngày 21/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc sở; các Phó giám đốc và đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh Thanh tra đã phát biểu thống nhất nội dung, chương trình hội nghị công bố Quyết định thanh tra. Thực hiện sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Lê Huy Long - Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra, Quyết định giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và triển khai một số nội dung của Kế hoạch tiến hành thanh tra.

Sau khi nghe Đoàn thanh tra công bố các Quyết định và triển khai Kế hoạch tiến hành thanh tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc sở đã phát biểu tiếp thu quyết định thanh tra và nhất trí cao với Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra tổ chức thực hiện cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng nội dung, yêu cầu của cuộc thanh tra. Trong quá trình thanh tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, chế độ thông tin báo cáo và các quy định khác có liên quan. Đồng thời đề nghị Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu theo quy định. Trong đó, ưu tiên việc tiếp cận thông tin, tài liệu của đơn vị trên môi trường mạng; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra được thực hiện đúng thời hạn theo quy định./.

                                                       (Phòng thanh tra Nội chính văn xã)