Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.
Lượt xem: 98

Ngày 12/10/2022 tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 06/10/2022 đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc. 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

Sau khi nghe Đồng chí Trưởng đoàn thanh tra công bố nội dung quyết định thanh tra; Đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp đã tiếp thu các nội dung và cam kết chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian với hiệu quả cao nhất.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra. Trong quá trình làm việc đảm bảo khách quan, công tâm, chủ động phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. 

 

 

'