Thông báo Kết luận thanh tra huyện Mường La
Lượt xem: 457
Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc
Tải về