Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 49
Ngày 18/7/2022, đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) chủ trì cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.  

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã nghe và thảo luận về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc và xây dựng kế hoạch khắc phục nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số về sự hài lòng của sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ những vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Postmart, phát triển kinh tế số; tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99,97%; thu ngân sách 6 tháng đầu năm bằng 61% so dự toán năm đã được HĐND tỉnh giao và bằng 115% so cùng kỳ năm 2021; đã thu hút đầu tư được cấp mới 05 dự án với tổng vốn đầu tư 2.372 tỷ đồng; tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 20/6/2022 đạt  27,6% kế hoạch vốn giao, bằng 32,5% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

 
Tác giả:Phan Thanh Thủy – Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ.