Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng thanh tra kinh tế, Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 397
Căn cứ Luật tổ chức cán bộ, công chức; quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức của UBND tỉnh; ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh, Sở Nôi vụ; quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và khả năng cán bộ; kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức.  Ngày 03/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTr về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với Ông Nguyễn Minh Phương, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh, nay giữ chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế, Thanh tra tỉnh.  Thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 03/6/2022.  

Ngày 06/6/2022, tại Hội trường cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Tại buổi công bố, Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã giao nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Minh Phương, đồng thời chỉ đạo Phòng Thanh tra Kinh tế tiến hành họp phòng, phân công nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Phương phát biểu cảm ơn Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh và cam kết sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh Ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao quyết định bổ nhiệm.

Tập thể Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh chụp ảnh chức mừng

Lê Anh Tùng, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh