Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 135
Ngày 08/01/2024 tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 đã tiến hành công bố Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc đầu tư xây dựng, phát triển các khu công nghiệp; việc thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong khu công nghiệp

Dự  buổi công bố quyết định thanh tra, về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra; các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 02/01/2024; giám sát đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 03/01/2024. Về phía Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La, tham dự buổi công bố có đồng chí Bùi Văn Mẫn - Trưởng Ban; các đồng chí Phó Trưởng ban và trưởng các phòng nghiệp vụ của Ban.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh Sơn La. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

anh tin bai


Thực hiện sự phân công của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Lê Huy Long - Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn nội dung Quyết định thanh tra; Quyết định giám sát đoàn thanh tra.

 Đại diện lãnh đạo Ban, đồng chí Bùi Văn Mẫn đã báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc đầu tư xây dựng, phát triển các khu công nghiệp; việc thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong khu công nghiệp và cam kết chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời và đầy đủ cho Đoàn thanh tra.

Kết luận hội nghị Đồng chí Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra, các quy định của pháp luật về Thanh tra. Thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra. Đồng thời yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra và đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất./.

                                             (Phòng thanh tra kinh tế)