Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 77

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 202. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023, đẩy mạnh phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động nhiệm vụ.  Triển khai quyết liệt, đồng bộ; phân công rõ nhiệm vụ trong triển khai thực hiện; xác định rõ thời gian, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. 

Tải về
Tin cũ hơn
1 2 3 4