CHÁNH THANH TRA TỈNH - TRƯỞNG BAN BẦU CỬ SỐ 13 KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN
Lượt xem: 351
Ngày 22/5/2021, Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 12 xã trên địa bàn huyện Mai Sơn.  

Ngày 22/5/2021, Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 12 xã trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Tại các buổi làm việc với Ủy ban bầu cử các xã, sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử, Đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã, đồng thời yêu cầu UBBC các xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cho ngày bầu cử, đảm bảo an toàn, đúng luật, trong đó cần chuẩn bị tốt các phương án cho ngày bầu cử theo Phương án số 82/PA-UBBC ngày 04/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Hướng dẫn số 108/HD ngày 18/5/2021 của Ủy Ban bầu cử tỉnh, nhất là phương án dự phòng nhân sự tổ bầu cử, hậu cần, y tế. Kiên quyết không để tình trạng mất an ninh trật tự diễn ra trong ngày bầu cử; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, kiến nghị cấp trên giải quyết các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, điều kiện của địa phương; Hướng dẫn cử tri thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc kiểm phiếu theo quy định (tuân thủ quy trình kiểm phiếu, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực). Chấp hành chế độ báo cáo về công tác bầu cử, nộp hồ sơ bầu cử với cấp trên theo quy định.

 

Đồng chí Chánh Thanh tra tặng quà tại Xã Chiêng Ban, huyện Mai Sơn. 

 

Đồng chí Chánh Thanh tra tặng quà tại Xã Chiêng Kheo, huyện Mai Sơn. 

 

Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh