Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Lượt xem: 156
Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Nhằm để đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị về công tác xây dựng Đảng, ngày 20/12/2023 Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

anh tin bai


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham dự. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Trong năm qua Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng bộ các cấp để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Hội nghị cũng thảo luận làm rõ một số còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024./.