Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 03 hộ gia đình tại xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 403
Thực hiện Kế hoạch giúp đỡ xã vùng III của UBND tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2026. Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Sơn La tiếp tục giúp đỡ xã vùng III, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 03 hộ gia đình tại xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Qua nắm thông tin trên địa xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đến nay trên địa bàn toàn xã có 54 hộ đang ở nhà tạm, cần được hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại nhà ở. Với mong muốn cùng chia sẻ những khó khăn của xã, Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Ban Chấp công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xây dựng mới nhà ở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thắt chặt mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với sự kêu gọi, Thanh tra tỉnh đã được sự ủng hộ giúp đỡ của nhóm từ thiện Bông Sen Hồng hỗ trợ tiền làm nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, đơn thân không có điều kiện và khả năng tự xây dựng nhà ở (ông Tòng Văn Sỹ ở bản Nghịu, bà Cà Thị Ín ở bản Lùa và bà Quàng Thị Tiến ở bản Kẹ); tổng số tiền đã trao hỗ trợ làm nhà là: 120 triệu đồng.

Ngày 11/9/2022, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh, dẫn đoàn là Đồng Chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch BCH CĐCS Thanh tra tỉnh đến thăm, làm việc với UBND tỉnh xã Phổng Lập và khảo sát tình hình sinh hoạt của các hộ dân được hỗ trợ sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở. Về cơ bản, các hộ gia đình được hỗ trợ đã chuyển đến nhà mới, ổn định cuộc sống. Các hộ gia đình được hỗ trợ gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, UBND xã Phổng Lập, Nhóm từ thiện Bông Sen Hồng và Cơ quan Thanh tra tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng nhà mới, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch BCH CĐCS Thanh tra tỉnh cũng đã đánh giá cao những cố gắng, sự phối hợp của UBND xã Phồng Lập với Lãnh đạo các bản nơi sinh sống của các hộ được hỗ trợ trong việc triển khai xây dựng nhà mới và trong thời gian tới sẽ cố gắng tìm kiếm thêm các nguồn lực, các nhà từ thiện và hình thức từ thiện mới để tiếp tục giúp đỡ xã.

Một số hình ảnh về nhà mới của các hộ được giúp đỡ:

 

 

LÊ ANH TÙNG, UV BCH CĐCS THANH TRA TỈNH