Đại hội chi bộ 2- Đảng bộ thanh tra tỉnh, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2025
Lượt xem: 361

Thực hiện Hướng dẫn số 354-HD/ĐU ngày 29/9/2022 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Kế hoạch số 01-KH/CB2 ngày 03/10/2022 của Chi bộ 2 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025. Ngày 16/11/2022 tại Hội trường Thanh tra tỉnh Sơn La, Chi bộ 2 đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Hòa -Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội, Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Đảng uỷ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện chi uỷ Chi bộ 1 và Chi bộ 3, cùng sự có mặt đông đủ của toàn thể đảng viên trong Chi bộ 2.

 - Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Chi bộ đã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng phòng, tăng cường phối hợp với các chi bộ khác trực thuộc Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao; bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo cơ quan giao. Quan tâm tới công tác bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn của đảng viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên công chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện tốt.

- Nghị quyết đại hội đưa ra phương hướng xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu, tính tiên phong của đảng viên, tăng cường củng cố khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các tiêu cực xã hội khác. Tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức của chi bộ 2 “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết”.

- Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Cấp uỷ Chi Bộ 2 nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Trần Việt Dũng - Trưởng phòng Thanh tra kinh tế là Bí thư chi bộ; đồng chí Vũ Hải Ngọc - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Phó bí thư Chi bộ.