Lượt xem: 274

Tuyên truyền phổ biến về di tích ngành Thanh tra

               Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam; ngày 18/12/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138B-SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, địa điểm tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, những ngày đầu thành lập nhà ở và làm việc của Ban Thanh tra Chính Phủ là nhà đất, gồm 03 gian được ngăn bằng phên nứa, các phòng làm việc, đồ đạc được sử dụng từ các nguyên vật liệu đơn giản, sẵn có của địa phương như tre, nứa, gỗ, lá cọ nằm trong quần thể khu làm việc của Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ. Trải qua trên 70 năm, do thời gian và tác động của thiên nhiên nên quang cảnh của di tích đã thay đổi hoàn toàn, ngôi nhà trước đây đã bị hư hỏng. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã đầu tư xây dựng, tu bổ Di tích Ban Thanh tra Chính phủ thuộc quần thể di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

               Thanh tra tỉnh thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức người lao động ngành Thanh tra biết, để tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của ngành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành; khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng ngành Thanh tra ngày càng phát triển./.

                                                                                                                                                  (PCTN)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...