Lượt xem: 325

Chánh Thanh tra tỉnh các Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021, chuẩn bị dự kiến chương trình thanh tra năm 2022; đề xuất giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ

cv%20502.%20giao%20viec%20cac%20phong%20vp%20signed.signed.pdf
Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...