Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 415
Ngày 04/7/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 7 năm 2022. Thành phần: Toàn thể đảng viên, công chức cơ quan. Địa điểm: Hội trường cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Bùi Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông tin, quán triệt một số văn bản mới của Đảng và của cấp trên. Đồng chí Đinh Đắc Thế, Phó Chánh Văn phòng kể một mẩu chuyện về tấm gương Bác.

 
Hình ảnh tiến hành Nghi lễ Chào cờ

 

Hình ảnh tại buổi sinh hoạt