Thực hiện Công văn số 3837/UBND-NC ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc hưởng ứng các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.
Lượt xem: 227

Ngày 12/11, cơ quan Thanh tra tỉnh đã đến thăm tặng quà các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu. Là đơn vị được phân công giúp đỡ xã Phổng Lập theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh; trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phỏng Lập trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong dịp này, hưởng ứng các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, Thanh tra tỉnh đã trao 30 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng; nhằm động viên, khích lệ các hộ gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực vượt qua những khó khăn của Đại dịch Covid 19.