Thanh tra tỉnh và Nhóm từ thiện Bông Sen Hồng chung tay thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm trên địa bàn xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu.
Lượt xem: 424

Ngày 15/6/2022, đồng chí Lương Thị Như Hoa - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã đến nắm bắt tình hình tại xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu; cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Nhóm từ thiện Bông Sen Hồng, Ban chấp hàng CĐCS, Chi đoàn thanh niên Thanh tra tỉnh đến trao hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho 03 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Cùng dự làm việc có đồng chí Đinh Mạnh Hùng - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV huyện ủy và các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND xã Phỏng Lập, huyện  Thuận Châu.

 

Đ/c Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh (đứng thứ 2 bên phải) trao hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho 03 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

 

Thực hiện Quyết định 1863/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thanh tra tỉnh Sơn La đã giao nhiệm vụ cho Văn phòng và Ban Chấp hành CĐCS tham mưu xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã Phỏng Lập trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2026.    

Theo kết quả rà soát và kế hoạch xóa nhà tạm trên địa bàn xã Phỏng Lập năm 2022; đến nay, trên địa bàn toàn xã có 54 hộ đang ở nhà tạm, cần được hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại nhà ở. Với mong muốn cùng chia sẻ những khó khăn của xã, Thanh tra tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ của nhóm từ thiện Bông Sen Hồng hỗ trợ tiền làm nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, đơn thân không có điều kiện và khả năng tự xây dựng nhà ở (ông Tòng Văn Sỹ ở bản Nghịu, bà Cà Thị Ín ở bản Lùa và bà Quàng Thị Tiến ở bản Kẹ); tổng số tiền đã trao hỗ trợ làm nhà là: 120 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Như Hoa - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND xã Phổng Lập quan tâm triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và kịp thời; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và người dân về mục đích, ý nghĩa của sự hỗ trợ này tạo sự lan tỏa để góp phần kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ xã thực hiện tốt kế hoạch xóa nhà tạm trên địa bàn xã năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Trần Mạnh Tường, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh