Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.976 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023
Lượt xem: 154
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Theo đó, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.976 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (khiếu nại 161 đơn; tố cáo 277 đơn, kiến nghị phản ánh 2.538 đơn). So với năm 2022 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tăng 404 đơn, bằng 15% (đơn khiếu nại tăng 79 đơn, đơn tố cáo tăng 92 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 233 đơn)

Nội dung khiếu nại

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, trong đó tập trung vào một số vấn đề, như: khiếu nại quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường đất và tài sản trên đất khi thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; khiếu nại về việc thương, bệnh binh bị dừng chi trả chế độ phụ cấp khu vực hàng tháng...

Nội dung tố cáo

Nội dung công dân tố cáo chủ yếu là: tố cáo việc vi phạm trong quá trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, huyện; tố cáo việc ban hành các văn bản quy định hành chính còn gây khó khăn, phiền hà cho công dân; tố cáo việc giải quyết tố cáo chưa khách quan, đúng quy định của pháp luật; tố cáo trong việc điều động công chức, bổ nhiệm đối với viên chức; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật; tố cáo cản trở luật sư hành nghề bảo vệ quyền lợi cho người dân, không giải quyết đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo

Nguyên nhân khách quan

- Trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số dự án thu hồi đất, trong khi chính sách đất đai có nhiều thay đổi, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai.

- Một số vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng người tố cáo cố tình không chấp nhận kết quả giải quyết và kết luận giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền tiếp tục phát sinh các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Người tố cáo không cung cấp thêm được thông tin, tình tiết mới, hơn nữa đã cơ quan nhà nước được hướng dẫn, giải thích, nhưng vẫn cố tình gửi đơn tố cáo tiếp đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết, gây áp lực đến các cơ quan hành chính các cấp, có những trường hợp công dân được người khác tư vấn pháp lý viết đơn tố cáo gây áp lực để đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng[1].

Nguyên nhân chủ quan

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ nên để xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai.

Dự báo tình hình năm 2024:

Căn cứ từ thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng phát triển  kinh tế xã hội của tỉnh, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2024 vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở một số lĩnh vực như: đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ; các chính sách xã hội. 


[1] Vụ việc tố cáo Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng theo hiện trạng sử dụng đất, can thiệp trái pháp luật vảo việc giải quyết tố cáo; vụ việc tố cáo UBND huyện Mộc Châu có các sai phạm trong quá trình thu hồi, bồi thường khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; vụ việc tố cáo UBND thành phố có các sai phạm trong quá trình thu hồi, bồi thường khi thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Lê Anh Tùng, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Sơn La

 

Tin cũ hơn
1 2