Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 445
6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn động ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình, phục vụ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể:

Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 772 lượt với 965 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 664 vụ việc (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 428 lượt, bằng 35%). Qua tiếp công dân các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận 1.544 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (khiếu nại 40 đơn; tố cáo 77 đơn, kiến nghị phản ánh 1427 đơn). Đã xử lý 1.544/1.544 đơn; trong đó có 1.170 đơn với 1.132 vụ việc đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 32 đơn; tố cáo 43 đơn, kiến nghị phản ánh 1.095 đơn); trong đó có 845 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (21 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 808 đơn kiến nghị, phản ánh). Các cơ quan đã tập trung giải quyết được 15/21 đơn khiếu nại, 10/16 đơn tố cáo, 729/808 đơn kiến nghị, tỷ lệ giải quyết đạt 89%; đang giải quyết 91 đơn (chiếm 11%).

Cùng với sự cố gắng nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trên địa bàn tỉnh Sơn La không phát sinh điểm nóng, không có đoàn đông người đi khiếu nại, tố cáo về các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương, không có việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật tại các phòng tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người phát sinh đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội của địa phương./.

                                                  (phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo)

Tin cũ hơn
1 2